Advokátní kancelář
JUDr. Josef Vít

ulice Kostelní č. 146/3
Vyškov, PSČ 682 01

tel./fax:
(+420) 603 216 485
*********

e-mail:   akvit@seznam.cz
             

- Centrum administrace
- Mapa stránek
- Informace o webu


Insolvence a konkursy, krizové řízení, likvidace společností


- insolvenční správa zadlužených subjektů;
- vedení konkursních správ úpadců a ochrana oprávněných práv konkursních věřitelů;
- návrhy na prohlášení insolvence, konkursu a na vyrovnání;
- přihlášky pohledávek věřitelů;
- zastupování věřitelů v řízení o insolvenci, konkursu a vyrovnání;
- zastoupení v incidenčních a excindačních a jiných sporech vyvolaných insolvenčním (konkursním) řízením;
- právní služby poskytované konkursním správcům;
- likvidace obchodních společností, výkon funkce likvidátora (krizové řízení).