Advokátní kancelář
JUDr. Josef Vít

ulice Kostelní č. 146/3
Vyškov, PSČ 682 01

tel./fax:
(+420) 603 216 485
*********

e-mail:   akvit@seznam.cz
             

- Centrum administrace
- Mapa stránek
- Informace o webu


Obchodní právo a živnostenské právo


Obchodní společnosti
- konzultační a poradenská činnost při zakládání obchodních společností a družstev, včetně
  přípravy dokumentů a vyřízení zápisů do obchodního rejstříku
- právní služby v oboru živnostenského práva (živnostenská oprávnění)
- přeměny obchodních společností
- změna zakládacích dokumentů obchodních společností a družstev, změny zápisů
  v obchodním rejstříku
- převody obchodních podílů a účastnických cenných papírů
- zrušení a likvidace obchodních společností (krizové řízení)
- zastoupení v soudních řízeních ve věcech obchodních společností
- nekalá soutěž
- právo ochranné známky

Obchodní závazkové právo
- sepis a konzultace obchodních smluv
- zastoupení v soudních řízeních ve věcech sporů z obchodních závazkových vztahů
- uplatňování práv z obchodních smluv - reklamace, náhrady škod apod.
- vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
- zajištění závazků z obchodně právních vztahů

Hospodářská soutěž
- nekalá soutěž a uplatňování nároků z nekalosoutěžního jednání
- právní ochrana obchodního tajemství

Vykonávací a exekuční řízení
- uplatňování nároků oprávněných věřitelů ve vykonávacích a exekučních řízeních