Advokátní kancelář
JUDr. Josef Vít

ulice Kostelní č. 146/3
Vyškov, PSČ 682 01

tel./fax:
(+420) 603 216 485
*********

e-mail:   akvit@seznam.cz
             

- Centrum administrace
- Mapa stránek
- Informace o webu¨


Rodinné právo


- úprava vzájemných vyživovacích povinností (rodiče a děti, mezi manželi, mezi rozvedenými
  manželi)
- vymáhání dlužného výživného
- sepis dohod o úpravě poměrů k nezletilým dětem za trvání manželství a pro dobu po rozvodu
  manželství
- konzultace a sepis podkladů pro smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových práv
  manželů
- sepis smluv o vypořádání společného jmění manželů
- zastupování v řízení před soudy ve věcech rodinného práva
- právní porady a konzultace ve výše zmíněných oblastech