Advokátní kancelář
JUDr. Josef Vít

ulice Kostelní č. 146/3
Vyškov, PSČ 682 01

tel./fax:
(+420) 603 216 485
*********

e-mail:   akvit@seznam.cz
             

- Centrum administrace
- Mapa stránek
- Informace o webu


Vymáhání pohledávek


- vymáhání pohledávek cestou soudního a rozhodčího řízení
- mimosoudní vymáhání pohledávek (vyjednání a zpracování dohod o splácení dluhu)
- zprostředkování odprodeje a odkupu pohledávek
- zajištění pohledávek (zástavní práva, směnky, zajišťovací převody práv)
- vymáhání pohledávek v rámci exekuce
- evidence a správa pohledávek věřitelů
- uplatňování pohledávek v řízení konkursním a vyrovnacím a v likvidaci